Công Ty Thành Viên

NTP Land gồm các đơn vị thành viên:

– Sàn giao dịch địa ốc Vạn Gia (Vạn Gia Land).

– Công ty CP xây dựng NTP (NTP Construction).

– Công ty CP trang trí nội thất NTP (NTP Furniture).

– Sân Bóng đá mini NTP (NTPSport).

– Ban quản lý dự án NTP (NTPProject Management).